20/04/2018

Why do people with little formal education not participate in lifelong learning activities? The views of adult educators

Adult participation in organized learning activities has been the subject of intensive research since the 1960s. The fact that adults chose to spend otherwise free time on participating in adult education courses used to fascinate researchers. But when lifelong learning was discovered to be a driving force for the economy, participation in learning activities became an adult’s obligation, and thus, those who stay away have become interesting. This is especially true for the segment of society that has a low level of formal education and for whom western societies have actively tried to recruit to increase their education. This ► paper by Hróbjartur Árnason and Halla Valgeirsdóttir adds a new point of view to the picture emerging from this field of intensive inquiry by adding the perspective of adult educators – people who have regular interactions with both non-participants and participants, and thus gives a different vantage point than prior research has given. We present the results of a qualitative study based on small focus group interviews with a total of 22 adult educators from eight lifelong learning centres in Iceland. Although the study confirms much of what prior inquiries have found, its major findings lie in an area less emphasized in earlier research: The adult educators witness that a large portion of non-participants with lower levels of formal education, express a longstanding desire to further their education but many stay away because of insecurity, distrust in their learning abilities and negative earlier experience of school. Recent studies, based on surveys or interviews with the target group, have uncovered aspects such as “barriers” to participation, and non-participants’ claims that they find trainings and other organized learning events irrelevant to their needs or situation. Our results indicate that a substantial number of nonparticipants in Iceland stay away from organized learning because of prior bad experiences and a lack of self-esteem. Our findings should encourage lifelong learning organizations to design and present their offerings in ways that take this insecurity into account. ► See article.

Frá því á sjöunda áratug síðustu aldar hafa margir rannsakað þátttöku í fullorðinsfræðslu. Sú staðreynd að fullorðnir nota frítíma sinn til að taka þátt í skipulögðu námi þótti það áhugaverð að hún varð að einu stærsta rannsóknarsviðinu sem sneri að námi fullorðinna. En þegar sú hugmynd að ævinám væri einn af drifkröftum hagkerfisins varð þátttaka í símenntun fljótlega talin skylda hvers vinnandi manns. Þar með urðu þeir sem taka ekki þátt áhugavert rannsóknarefni. Þetta á einkum við um þá hópa samfélagsins sem hafa litla formlega menntun og yfirvöld í vestrænum samfélögum hafa reynt að hvetja til náms á fullorðinsárum. Þessi ► grein Hróbjarts Árnasonar og Höllu Valgeirsdóttur bætir nýju sjónarhorni við þá mynd sem rannsóknir á þessu sviði hafa dregið upp. Hér er litast um af sjónarhóli fullorðinsfræðara – fólks sem vinnur með og á í reglulegum samskiptum við fólk sem ýmist stundar nám á fullorðinsárum eða lætur það vera. Í greininni birta höfundar niðurstöður megindlegrar rannsóknar byggðri á rýnihópaviðtölum við samtals 22 fullorðinsfræðara sem starfa við átta símenntunarmiðstöðvar á Íslandi. Rannsóknin staðfestir vissulega margt sem fyrri rannsóknir hafa leitt í ljós en mikilvægustu niðurstöðurnar liggja í þáttum sem hafa ekki áður komið fram á jafn skýran hátt: Viðmælendur hafa orðið þess varir að margir þeirra sem taka síður þátt í skipulagðri fræðslu á fullorðinsárum tjá langvarandi löngun til að menntast en halda sig fjarri námskostum vegna óöryggis, vantrausts á eigin námsgetu og neikvæðrar reynslu úr skóla. Nýlegar rannsóknir byggðar á könnunum og viðtölum við þennan hóp mögulegra nemenda hafa leitt í ljós atriði eins og „hindranir“ og fullyrðingar þeirra, sem taka ekki þátt, í þá veru að námskeið og annað skipulagt nám mæti ekki þörfum þeirra og henti ekki við þeirra aðstæður. Niðurstöður benda til þess að verulegur hluti þeirra sem taka síður þátt í símenntun á Islandi geri það líka vegna neikvæðrar reynslu af skóla og lakrar sjálfsmyndar. Þessar niðurstöður ættu að hvetja símenntunarmiðstöðvar til að hanna, skipuleggja og kynna tilboð sín með þær í huga og sníða fræðslutilboð að þörfum fólks sem treystir sér illa til að læra í formlegu skólaumhverfi. ► Sjá grein.

Fræðilegar spennubókmenntir: Ritdómur um Lífsfyllingu: Nám á fullorðinsárum

Af Háskólatorgi - Brot úr mynd af vef Háskóla Íslands

Í ► ritfregn og dómi Guðmundar Sæmundssonar segir frá nýrri bók um nám á fullorðinsárum. Höfundur er Kristín Aðalsteinsdóttir prófessor við Háskólann á Akureyri.

Mér fannst þetta forvitnilegt efni enda var ég sjálfur einn þessara nemenda og hafði hugsað mér að líta í hana við og við og sjá hvort ekki mætti eitthvað á henni græða, svona fræðilega séð. Það fór öðruvísi. Reyfarinn var lagður til hliðar og bók Kristínar lesin kvöld eftir kvöld þar til ég var búinn að lesa hana alla. Í stuttu máli fjallar bókin ekki bara um fræði, heldur enn frekar um fólk. Það gerði hana svo spennandi að annað var lagt til hliðar.

Sjá ritfregn.