Stofnsett 9. janúar 2002 - Greinar eru birtar á öllum tímum árs ISSN 1670-0244   Vefur HÍ  

Ráðstefnurit Netlu – Menntakvika 2010

Ráðstefna um menntavísindi á vegum Menntavísindasviðs Háskóla Íslands

Menntakvika árleg ráðstefna Menntavísindasviðs Háskóla Íslands var haldin föstudaginn 22. október 2010. 167 fræðimenn og  sérfræðingar fluttu erindi á 44 málstofum um fjölbreytt efni tengd uppeldi, menntun og þjálfun. Ráðstefnunni er ætlað að kynna og miðla því sem efst er á baugi í rannsóknum, nýbreytni og þróun á sviði uppeldis og mennta ár hvert.

Ráðstefnurit á vegum Netlu og Menntavísindasviðs 

 

Ráðstefnurit Netlu Menntakvika 2010 er gefið út á vegum Netlu Veftímarits um uppeldi og menntun og Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Ritstjórn ráðstefnuritsins skipa Ingvar Sigurgeirsson ritstjóri, Freyja Hreinsdóttir, Guðný Guðbjörnsdóttir, Gretar L. Marinósson, Ólafur Proppé og Róbert Berman. Útgáfu í samstarfi við ritstjórn önnuðust Edda Kjartansdóttir, Kristín Erla Harðardóttir, Svanhildur Kr. Sverrisdóttir (verkefnisstjóri) og Torfi Hjartarson. Margir fleiri lögðu fram vinnu við lestur greina. Hér á eftir fara 55 greinar eftir 77 höfunda byggðar á erindum á Menntakviku árið 2010, þar af 25 ritrýndar greinar sem lúta ritstjórn og blindri ritrýni tveggja sérfræðinga og 30 ritstýrðar greinar sem lúta ritstjórn og rýni eins sérfræðings.

Ráðstefnurit Netlu – Menntakvika 2010

Menntavísindasvið Háskóla Íslands

 Ritrýndar greinar

 

Ritrýndar greinar eru, auk almenns handritalesturs, lesnar af ritstjórn og ritrýndar af tveimur sér-fræðingum á sviði greinar. Að minnsta kosti annar sérfræðingurinn starfar ekki á sama vettvangi og höfundar greina. Fullrar nafnleyndar er gætt við ritrýnina.

 

Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir

Fésbók í skólastarfi

Boðin eða bannfærð?

 

Anna Jeeves

English at Secondary School

Perceptions of Relevance

 

Anna Sigríður Þráinsdóttir

Áhrif samræmdra prófa í íslensku á málfræðikennslu í 10. bekk

 

Auður Pálsdóttir og Allyson Macdonald

Hlutverk skólastjóra í menntun til sjálfbærni

Reynsla af þróunarstarfi í fjórum grunnskólum
 

Ágústa Pálsdóttir
Heilsa og lífsstíll Þróun í upplýsingahegðun frá 2002 til 2007

 

Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir

Skapandi nám í gegnum leiklist

 

Ásrún Jóhannsdóttir

English in the 4th grade in Iceland

Exploring exposure and measuring vocabulary size of 4th grade students

 

Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir

Coping with English at University

Students’ Beliefs

 

Guðný Guðbjörnsdóttir

The uses and challenges of the “New literacies”

Web 2.0 in education and innovation

 

Hafdís Ingvarsdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir

Coping with English at Tertiary Level

Instructors’ Views

 

Hanna Óladóttir

Breytileiki í máli sem hluti af máluppeldi grunnskólanema

Námskrár, kennslubækur og veruleikinn í kennslustofunni

 

Hanna Ragnarsdóttir

Fjölbreyttir kennarahópar og fjölbreyttir nemendahópar

 

Hermína Gunnþórsdóttir

Kennarinn í skóla án aðgreiningar

Áhrifavaldar á hugmyndir og skilning íslenskra og hollenskra grunnskólakennara

 

Hrefna Sigurjónsdóttir, Hrafnhildur Ævarsdóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir

Heimur barnanna, heimur dýranna

 

Inga Guðrún Kristjánsdóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir

Nám er besta betrunin“

Rannsókn á námi fanga í afplánun

 

Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir

Hvernig látum við þúsund blóm blómstra?

Skipulag og framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar

 

Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson

„Ég myndi alltaf enda með einhverri stelpu“

Eru framhaldsskólar á Íslandi gagnkynhneigðir?

 

Jónína Vala Kristinsdóttir

Samfélag kennara sem hvetur til ígrundunar um nám barna

 

Meyvant Þórólfsson og Gunnar E. Finnbogason

Náttúruvísindi fyrir alla í skóla fyrir alla

Greining skólastefnu við aldahvörf

 

Ólöf Garðarsdóttir

Barnakennarar á Íslandi um aldamótin 1900

 

Samúel Lefever

English skills of young learners in Iceland

“I started talking English when I was 4 years old. It just bang… just fall into me”

 

Sólveig Karvelsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir

Raddir kennara sem kenna fjölbreyttum nemendahópum

 

Torfi Hjartarson og Anna Kristín Sigurðardóttir

Skólabyggingar á nýrri öld

Nokkrir lykilþættir í hönnun grunnskólabygginga

 

Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir

Komið til móts við fjölbreytileika

Fullorðinsfræðsla fyrir innflytjendur og samþætting

 

Vanda Sigurgeirsdóttir

Skilgreining á hugtakinu tómstundir

 

 Ritstýrðar greinar

 

Ritstýrðar greinar eru, auk almenns handritalesturs, lesnar af ritstjórn og einum sérfræðingi á sviði greinar. Nafnleyndar er gætt við yfirlestur sérfræðings.

 

Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir

Starfshættir í grunnskólum

Fyrstu niðurstöður úr spurningakönnunum meðal starfsmanna skóla

 

Anna-Lind Pétursdóttir

Lotta og Emil læra að haga sér vel

Áhrif virknimats og stuðningsáætlunar á hegðunar- og tilfinningalega erfiðleika

 

Anna Magnea Hreinsdóttir, Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir

Leikur – ritmál – tjáning

Á sömu leið – Starfendarannsókn á mótum leik- og grunnskóla

 

Bragi Guðmundsson

Nýjar Íslandssögur fyrir miðstig grunnskóla

 

Bryndís Ásta Böðvarsdóttir

Mentor í grunnskólum

 

Bryndís Garðarsdóttir og Guðbjörg Pálsdóttir

Stærðfræði og leikur

Á sömu leið – Starfendarannsókn á mótum leik- og grunnskóla

 

Edda Kjartansdóttir

Starfendarannsóknir til valdeflingar

Með rannsóknum á eigin störfum geta kennarar öðlast vald yfir þekkingunni á fagi sínu

 

Eggert Lárusson og Meyvant Þórólfsson

„Stjórnarbylting á skólasviðinu“

Um kennslufræði Ögmundar Sigurðssonar

 

Eygló Björnsdóttir og Stefán Bergmann

Menntun til sjálfbærni og samstarf skóla og samfélags

Reynsla af þremur verkefnum skóla

 

Freyja Birgisdóttir

Einstaklingsmunur og þróun læsis hjá fjögra til sjö ára börnum

 

Freyja Hreinsdóttir

Íslenska GeoGebrustofnunin

Ókeypis, opinn hugbúnaður og ókeypis, opið kennsluefni

 

Gunnar E. Finnbogason og Hildur Björg Gunnarsdóttir

Tilvist og uppbygging áfallaáætlana í grunnskóla

 

Harpa Kolbeinsdóttir

Láttu textann ráða för

Vinna með texta frá sjónarhorni málnotkunar

 

Helga Rut Guðmundsdóttir

Hugmyndir um uppruna tónlistar í ljósi þekkingar af vettvangi heilarannsókna og tónlistarrannsókna

 

Hjördís Þorgeirsdóttir

Breytingastofa og starfendarannsókn í Menntaskólanum við Sund

 

Hlynur Helgason

Sköpunarkraftur sem fyrirmynd menntunar

 

Jóhanna Einarsdóttir

Á sömu leið

Starfendarannsókn á mótum leik- og grunnskóla

 

Jóna G. Ingólfsdóttir

Mikilvægi óhefðbundinna tjáskiptaleiða í skólastarfi

 

Kristín Bjarnadóttir

Góð stærðfræðikennsla og bragur í kennslustundum

Sýn nemenda í framhaldsskólum

 

Kristín Norðdahl og Gunnhildur Óskarsdóttir

Útikennsla á tveimur skólastigum

Á sömu leið – Starfendarannsókn á mótum leik- og grunnskóla

 

Michael Dal

Digital video production and task based language learning

 

Ragnar Ingi Aðalsteinsson

Viðhorf leikskólakennara til móðurmálskennslunnar

 

Sigríður Ólafsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir

Íslenskur orðaforði íslenskra grunnskólanema sem eiga
annað móðurmál en íslensku

 

Sigrún Lilja Einarsdóttir

Er tónlistarsmekkur kórsöngvara óháður menntunarstigi?

Um tengsl menntunar og viðhorfa til tónlistar og verkefnavals í kórastarfi á Íslandi og í Englandi

 

Sigurður Konráðsson

Rannsókn á íslenskukennslu í grunnskólum - Kynning og sýnishorn

Málfræði, lesskilningur og ritun
 

Sigurlína Davíðsdóttir, Björk Ólafsdóttir, Halldóra Pétursdóttir, Helga Dís Sigurðardóttir, Ólafur H. Jóhannsson og Sigríður Sigurðardóttir

Leiðbeiningar um innra mat skóla

Stuttar leiðbeiningar fyrir matsteymi


Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir

Sjálfstjórn

Forsenda farsældar á fyrstu skólaárunum

 

Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir

Leið til læsis

Stuðningskerfi í lestrarkennslu

 

Þórunn Blöndal

Málheimur kennslustofunnar

Aðgreining talmáls og ritmáls í kennslu

 

Þuríður Jóhannsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir

Þróun samkennslu staðnema og fjarnema á Menntavísindasviði
Háskóla Íslands

Rannsóknar- og þróunarverkefni í deiglunni

 

Eldri ráðstefnurit

 

Ráðstefnurit Netlu - Málþing Menntavísindasviðs Háskóla Íslands 2009

 

Leit
Tilkynningar
 
Um Netlu
Um efni
Um bjargir
 
 

Netla - Veftímarit um uppeldi og menntun